2soft
Promovarea culturii etniei Hutsul în regiunea transfrontalieră România-Ucraina
Cod proiect: 2SOFT/2.1/10

Disclaimer

Disclaimer

RO / Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui website intră în responsabilitatea Primăriei Comunei Bistra și nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020.

UA / Ця вебсайт представлена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе  власну відповідальність бенефіціара і вона ні в я кому разі не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління  Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020.

EN / This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the beneficiary and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or of the Joint Operational Programme Romania-Ukraine 2014-2020 management structures.

Related Articles

Echipa de proiect

Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate şi politica de cookies

Contact

Acest website a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.

Conţinutul acestui website intră în responsabilitatea Comunei Bistra şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020.